96 snöleoparder i Bhutan

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Det finns nu 96 snöleoparder i Bhutan.

Det uppskattade totala antalet snöleoparder i världen uppges ligga mellan 4.080 och 6.590.

Enligt den första undersökning som gjorts av Ministeriet för skogar och parker (Department of Forest and Park Services, DoFPS) finns det 96 snöleoparder (Panthera unica) i Bhutan. Undersökningen publicerades för att sammanfall med den första snöleoparddagen den 23 oktober. Enligt den Internationella Naturvårdsunionen (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) förekommer den utrotningshotade snöleoparden i 12 länder i Asien, t ex Afghanistan, Kazaksthan, Mongoliet, Ryssland och Turkmenistan.

Enligt rapporten har man under den tvååriga undersökningsperioden mellan 2014-2016 funnit bevis för uppskattningsvis 96 snöleoparder i Bhutan. Två snöleoparder har för första gången försetts med radiohalsband, vilket kommer att förse forskarna med mycket information om deras levnadsvanor och rörelser under vinter och sommar, enligt jordbruksminister Yeshi Dorji. Flest snöleoparder finns i Jigme Dorji National Park (31 st) och i Wangchuk Centennial Park finns det 17 stycken.

Enligt rapporten utgör 96 djur en levnadskraftig population med stor potential för överlevnad och stabilitet. Tillsammans med en stark politisk vilja, starkt stöd från regeringen och folket och med stora områden med angränsande habitat innebär detta att Bhutan utgör ett starkt område för bevarandet av snöleoparden i östra Himalaya.

Undersökningen fann också att både Jigme Khesar Strict Nature Reserve och norra delen av Paro territorial Forest hyser snöleoparder. Enligt jordbruksministern är rapporten speciell eftersom inget annat land har gjort en sådan vetenskaplig undersökning.

Blå får, som är en viktig föda för snöleoparderna, har siktats i andra delar av landet, vilket förefaller borga för att det kan finnas fler snöleoparder. Rapporten pekar dock också på att förekomsten av ecoturism och insamlandet av medicinska örter i de områden där de blå fåren finns, kan inverka menligt på deras utbredning. Man föreslår därför en fördjupad studie om impakten av detta på blå får och snöleoparder.

Ministern delade ut certifikat till ett antal skogsvårdare och en tyst minut hölls till minne av en medlem av undersökningsteamet som förlorat livet i samband med undersökningen.

Ministern förklarade att ministeriet skulle fortsätta att sätta radiohalsband på olika djur, som man hittills gjort på elefanter, svarta tranor och oxgems (ett annat namn för getdjursarten ”takins” (Bhutans nationaldjur)) och fortsätta ansträngningarna att dokumentera Bhutans flora och fauna.

Tempa Wangdi

Kuensel 2016-10-24.

Översättning Eva Dieden