Om Bhutan

bhutan_map

Bhutan, eller Druk Yul (”Drakens land”, som bhutaneserna själva kallar det) är sedan 1907 ett litet kungarike, beläget i östra delen av Himalaya. Under början på 1600-talet utvecklades ett centraliserat teokratiskt styre under den religiöse och politiske ledaren Shabdrung Ngawang Namgyal, som enade Bhutan och lät bygga det system av borgar, som än i dag markerar landskapet. 17- och 1800 talen innebar dock en försvagning av landets enhet och konflikter först med East India Company och sedan med brittiska kronan resulterade i en speciell överenskommelse med Storbritannien, som gällde huvudsakligen utrikespolitik men uteslöt all inblandning i inrikes affärer. Denna situation ärvdes av Indien, efter dess självständighet. Efter det har Bhutan på flera vis markerat sin självständighet. Året 2007 abdikerade The Fourth King, Jigme Singye Wangchuk till förmån för hans son den nuvarande kungen, Jigme Khesar Namgyal Wangchuk. Året 2008 undertecknade kungen Bhutans första konstitution varvid landet blev en konstitutionell monarki med ett flerpartisystem. Idag har Bhutan ett demokratiskt valt två kammars parlament.

Samhället präglas i hög grad av den buddhistiska religionen, som är stark och levande. I södra delen av landet, mot Assamslätten, dominerar invandrare från Nepal och Indien, som huvudsakligen är hinduer.

Efter att länge varit nästan helt isolerat, har man under senaste årtionden sakta öppnat sig och inlett en försiktig anpassning till omvärlden. Värnet av den egna kulturen har i olika avseenden starkt betonats: turismen har t.ex. begränsats och reglerats genom en hög dagsavgift. Enklast är att åka till Bhutan med en organiserad grupp, men detta är inget krav, dock måste turistresor ordnas genom en auktoriserad lokal researrangör.

Landet har en internationell flygplats, Paro, (i väster) från vilken det egna flygbolaget Druk Air har reguljär trafik till sex destinationer i Indien, till Kathmandu, Dhaka, Singapore och Bangkok. Inrikesflygverksamhet håller på att utvecklas och nya lokala flygplatser byggas.

Landet gränsar till Tibet (Kina) i norr och till Indien i söder, väster och öster. Det har en yta om 38.394 km2 (2008) och är sålunda något mindre än Holland. I Sverige motsvarar Bhutan Smålands och Östergötlands sammanlagda yta. Invånarantalet var 658 888 enligt en av FN sponsrad folkräkning i maj 2007 och är 2013 prognosticerad till närmare 750 000 , varav antalet i den snabbt växande huvudstaden Thimphu 2013 torde överskrida 100 000. 33 % av befolkningen är yngre än 15 år. 69 % bor på landsbygden och 31 % i urbana områden.

Bhutans officiella språk är dzongkha, ett språk som är besläktat med tibetanskan. Det bhutanesiska landskapets karaktär med stora höjdskillnader från söder till norr, och med dalgångar isolerade från varandra gör dock att den språkliga förbistringen är betydande med många regionala språk och dialekter. I söder talas ofta nepali, ett indoeuropeiskt språk.

 Administrativa distrikt – dzongkhag

Bhutankarta1

Klicka på kaftan för att förstora.

Naturen – som spänner över flera klimatzoner – är mycket omväxlande, från tropisk djungel längs den indiska gränsen i söder, genom olika tempererade klimat i dalgångarna längre norrut, till arktiskt klimat i bergsmassiven mot Tibet med dess många toppar över 7 000 meter. Djurlivet är rikt med, till exempel, elefant, noshörning i söder, tiger i de djupa skogarna samt blå får, tarkin (landets nationaldjur) och snöleopard i norr. Den ”gyllene languren” är en av Bhutans många sällsynta arter.

 

Odlad mark finns bara inom begränsade ytor i dalgångarna. Över 70 % av landet är täckt av skog av varierande slag och täthet, en naturresurs som man är mycket mån om att bevara för framtiden. Vägnätet är begränsat, men under utveckling med indiskt stöd. Numera har det tidigare isolerade Gasa vägförbindelser. Endast en väg förbinder de västra och östra regionerna. Från Indien leder tre vägar in i Bhutan, medan vägförbindelse till Tibet helt saknas. Bhutan har utvecklat  ett modernt telekommunikations system och mobiltelefonmaster har blivit ett vanligt inslag i naturen. Internet används av både myndigheter och privat personer. Lunana projektet är ett exempel på nyttjandet av satellitförbindelser för att minska isolering. Medborgarna kan kommunicera med myndigheter med hjälp av de nya nätvek ochdatorer och  mobiltelefoner.

Bhutan är ett land utan egen tillgång till havet och är utomordentligt beroende av Indien för import och export. Den bhutanesiska valutan, Ngultrum, har en fast växelkurs till indisk rupie. Handeln med Tibet/Kina är helt obetydlig. Ekonomin är dominerande rural och baserad på jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning. Vissa avsalugrödor, också för export, är under utveckling såsom potatis, kardemumma och frukt. Behovet av timmerproduktion är stort, inte minst med efterfrågan i Indien. En viss industriell utveckling finns i växande urbana centra efter gränsen till Assam, huvudsakligen för produktion av cement och stål. Där finns också viss agrobaserad industri liksom mejerier. Bhutans högklassiga lokala hantverksindustri, vävning, korgmakeri skapar inkomst på landsbyggden. I landet finns också högklassiga centra för produktionen av religiösa föremål; målningar och skulpturer. De viktigaste exportinkomsterna kommer från leveransen av elektricitet till Indien. Stora satsningar i konstruktionen av nya kraftverk sker nu med indiskt stöd, Importen är dock större än exporten, främst beroende på landets behov av ris och andra förnödenheter, bensin, olja och fotogen, samt av mer avancerad industriproduktion såsom transportmedel, maskin- och IT-produkter, papper och textilprodukter.

Mer rekommenderad läsning för den som önskar fler detaljer:

www.geo.gov.bt

Wikipedias välskrivna och efter vår bedömning pålitliga text för Bhutan http://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan (endast den engelska versionen rekommenderas)

Brittiskt UD
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/

(på engelska)

UD

http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13737

Landfakta från Landguiden

http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Bhutan

http://www.landguiden.se/ProvaLandguiden

Uppdaterat november 2014