Om Svensk-Bhutanesiska Föreningen

The Swedish-Bhutan Society bildades 1986 med syftet att ”främja vänskapen mellan de bägge ländernas folk och att öka kunskapen om Bhutan i Sverige”. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen fungerar som mötesplats för människor som kommit att intressera sig för det fjärran Bhutan, dess fantastiska människor, dess rika kultur och dess ännu i stort sett orörda och storslagna natur.

Medlemskap kostar 250 kr/år för medlem och 300 kr /år för familj och betalas till pg 18 17 81-6. Vid ansökan om medlemskap ange på talongen att det gäller medlemskap och glöm inte att notera ditt namn, adress och telefonnummer och gärna epostadress. Även ”familjemedlemskap” finns: för ytterligare 50 kr = 300 kr blir alla familjemedlemmar anslutna. Ange också om ni vill ha den digitala (pdf) eller den analoga pappersversionen av föreningens tidning DRUK YUL.

Kontaktperson och föreningens ordförande

Alf Persson E-post mailto:agfpersson@telia.com

Föreningens kansli (medlemsfrågor)

E-post:

swedishbhutansociety@gmail.com

Webmaster

Ian Brook E-post: ian.brook@surcon.se

tf Redaktör hemsidan

Ian Brook E-post: ian.brook@surcon.se