En model GNH by

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Menchari omvandlas till en modellby inom GNH

Byn Menchari är ett av de minst utvecklade samhällena i Samdrupjongkhar. Samhällsorganisationen Samdrupjongkhar Initiative (SJI) i Lhomon Society försöker nu förvandla det till en modellby för bruttonationallycka (GNH).

community-500x330

Projektet startades i december förra året för att fira Hans Majestät den Fjärde Druk Gyalpos sextioårsdag och för att uppmärksamma GNH-filosofin.

Avsikten är att omvandla byn till ett självständigt och hållbart samhälle. Andra mål inkluderar att upprätthålla värdet av traditionell kunskap och urgammal visdom, säkerställa näringsintag och livsmedelsförsörjning på hushållsnivå och att skapa intäktsgenererande aktiviteter.

Tio månader in i projektet, uppvisar det en uppenbar inverkan på samhället. Men tjänstemän säger mycket återstår att göra.

Menchari, beläget i Orong gewog, har 23 hushåll där byinvånarna fortfarande bor under halmtak och i bambu hyddor med tak av bananblad. Byn ligger en timmes promenad från motorvägen Samdrupjongkhar-Trashigang.

Standarden på hygien, kost, hälsa och sanitet, visade sig vara dålig i samhället enligt projektets tjänstemän. Dessutom var också gemenskap lågutvecklad och alkoholism härjade i samhället.

De flesta av byborna prioriterade inte jordbruket, utan de föredrog att arbeta på byggarbetsplatser. Det mesta av inkomsterna spenderades på alkohol. Ingen brydde sig om att spara pengar.

Tolv unga studenter från Gaeddu College of Business Studies och College of Natural Resources var tillsammans med personal från SJI involverade i genomförandet av projektet. De bodde i byn i ungefär en månad.

Praktikanterna skapade medvetenhet om alkoholism, bokföring och finansiell information.

Idag har varje hushåll bättre badrum. En grupp för grönsaksodling har bildats och bättre jordbruksmetoder utvecklas.Konsumtionen och framställning av alkohol har sänkts.

En bonde, Tenzin, sade att det tidigare var obligatoriskt för varje jordbrukare att ta med alkohol vid alla tillfällen, såsom besök hos en granne eller till och med vid vanliga måltider. Men idag erbjuds alkohol inte längre.

Byborna har nu lärt sig och är igång med bokföring i syfte att spara pengar. Varje bybo för en kontobok där dagslön och utgifter redovisas.

”Vi förväntar oss i det långa loppet att vår by kommer att utvecklas. Vi har lärt oss så mycket”, sade bonden Changlupay. ”Vi kommer att arbeta hårt för att följa ekonomiarbetet, eftersom det är för vår egen skull.”Projektkoordinator Sonam Tshering sade att utvecklingsprogrammet har utformats tillsammans med kommunen och lokala tjänstemän. ”Projektet är inte bara upprätthåller positiva effekter; det erkänner samtidigt vikten av det inneboende värdet i GNH”, säger han. ”Det är en utmaning, men det är värt att sträva efter.”

Från KUENSEL den18 oktober, 2016

Yangchen C Rinzin, Orong  

Översättning Lennart Strandberg

96 snöleoparder i Bhutan

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Det finns nu 96 snöleoparder i Bhutan.

Det uppskattade totala antalet snöleoparder i världen uppges ligga mellan 4.080 och 6.590.

Enligt den första undersökning som gjorts av Ministeriet för skogar och parker (Department of Forest and Park Services, DoFPS) finns det 96 snöleoparder (Panthera unica) i Bhutan. Undersökningen publicerades för att sammanfall med den första snöleoparddagen den 23 oktober. Enligt den Internationella Naturvårdsunionen (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) förekommer den utrotningshotade snöleoparden i 12 länder i Asien, t ex Afghanistan, Kazaksthan, Mongoliet, Ryssland och Turkmenistan.

Enligt rapporten har man under den tvååriga undersökningsperioden mellan 2014-2016 funnit bevis för uppskattningsvis 96 snöleoparder i Bhutan. Två snöleoparder har för första gången försetts med radiohalsband, vilket kommer att förse forskarna med mycket information om deras levnadsvanor och rörelser under vinter och sommar, enligt jordbruksminister Yeshi Dorji. Flest snöleoparder finns i Jigme Dorji National Park (31 st) och i Wangchuk Centennial Park finns det 17 stycken.

Enligt rapporten utgör 96 djur en levnadskraftig population med stor potential för överlevnad och stabilitet. Tillsammans med en stark politisk vilja, starkt stöd från regeringen och folket och med stora områden med angränsande habitat innebär detta att Bhutan utgör ett starkt område för bevarandet av snöleoparden i östra Himalaya.

Undersökningen fann också att både Jigme Khesar Strict Nature Reserve och norra delen av Paro territorial Forest hyser snöleoparder. Enligt jordbruksministern är rapporten speciell eftersom inget annat land har gjort en sådan vetenskaplig undersökning.

Blå får, som är en viktig föda för snöleoparderna, har siktats i andra delar av landet, vilket förefaller borga för att det kan finnas fler snöleoparder. Rapporten pekar dock också på att förekomsten av ecoturism och insamlandet av medicinska örter i de områden där de blå fåren finns, kan inverka menligt på deras utbredning. Man föreslår därför en fördjupad studie om impakten av detta på blå får och snöleoparder.

Ministern delade ut certifikat till ett antal skogsvårdare och en tyst minut hölls till minne av en medlem av undersökningsteamet som förlorat livet i samband med undersökningen.

Ministern förklarade att ministeriet skulle fortsätta att sätta radiohalsband på olika djur, som man hittills gjort på elefanter, svarta tranor och oxgems (ett annat namn för getdjursarten ”takins” (Bhutans nationaldjur)) och fortsätta ansträngningarna att dokumentera Bhutans flora och fauna.

Tempa Wangdi

Kuensel 2016-10-24.

Översättning Eva Dieden

 

Konflikt mellan människan och naturen

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Konflikt mellan människan och naturen leder till att byn Amochu överges. 

Den 24 oktober rapporterade Kuensel att bonden Sangay Tshering och hans hustru har bott i ett förhyrt hus i över ett år, trots att han äger både jord och ett eget hus i Khameod bygemenskap (gewog).

Anledningen till att paret lämnade sitt hus var att de inte längre stod ut med att deras odlingar förstördes av vilda djur. Byns enda vattenkälla, som låg tre timmar bort, hade också blivit bortsköljd.

Byn, som ligger c:a 7 km från närmaste väg, har haft två hushåll med c:a 18 personer men de flesta har nu flyttat till städerna. Då parets barn bodde och arbetade i andra delar av landet lämnades de ensamma i den mest övergivna delen av Khameod bygemenskap och var de enda invånarna i byn Amochu.

Attackerna av vilda djur på husdjuren blev våldsammare för varje år som gick och paret förlorade 9 av sina 15 hästar och över 30 kor, liksom sin skörd. I Amochu hade de t ex sett både leoparder, vildsvin, björnar och hjortar. Idag är paret beroende av sina återstående 6 hästar och behöver också betala hyra.

Sangay Tshering berättar att de kontaktat både bygemenskapen och distriktsrådet (Dzongkhag) flera gånger för att ansöka om jord längre bort. Första gången var för tre år sedan då tjänstemän kom och inspekterade situationen i Amochu, men sedan dess har de ingenting hört.

Officiella källor i bygemenskapen och distriktsrådet uppger att de rapporterade fallet till jordbruksministeriet så snart de blivit informerade. Ministeriet skickade dit ett tekniskt team, som besökt området tre gånger och gjort noggranna undersökningar. Därefter hade en rapport färdigställts och för två år sedan skickats till den statliga landkommissionen (the Land Commission). Men denna godkände inte förslaget till jordbyte, då det inte var i enlighet med gällande lagstiftning (the Land Act).

De tidigare lokala ledarna har tagit upp frågan igen och bett regeringen att ompröva sitt beslut.

Dawa Gyelmo, Wangdue

Utdrag från Kuensel 2016-10-24

Översättning

Eva Dieden

Gränsförhandlingar Bhutan-Kina

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Utrikesministern utfrågade om gränsen Bhutan-Kina

 Inför det Nationella Rådet meddelade utrikesminister Damcho Dorji, att skillnaden i anspråk beträffande gränsen mellan Bhutan och Kina fortfarande finns kvar.

 Det har gått två decennier sedan gränssamtalen mellan de båda länderna inleddes. Det första fältarbetet gjordes i 2013.

Lyonpo svarade på en fråga ställd av det Nationella Rådets vice ordförande, Tshering Dorji. Lyonpo Damcho Dorji konstaterade att de båda länderna började en gemensam teknisk fältstudie inför en definitiv markering av gränsen.

”Samtalen är huvudsakligen fokuserade på traditionell markanvändning användni och den administrativa myndigheten.” Ministern sade att det omtvistade området inkluderar Pasu-Lam i centrum, Dok Lam i väster, Charithang, Sinchu la och Dangmana.”

Lyonpo tillade att de arbetar hårt för att lösa problemen samt att relationerna mellan de två länderna har prioritet.

 

Bhutan bildarkiv 1980 – 1985

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Titta här! En stor samling foton från Bhutan av Brian och Felicity Shaw.

http://www.bhutanstudies.org.bt/multimedia-2/brian-felicity-shaw-collection-of-pictures-from-bhutan/bhutan-image-archive-1984-1985/

Klicka på länken ovan  På den nya sidan klicka MULTIMEDIA på verktygsraden (den svarta raden med vit text) och sedan på Bhutan Image Archive  i dropdown menyn (röd). På raden som börjar med “Click here to README” klicka på ordet here (understruken.

Druk Journal

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Druk Journal är ett forum för tankar och idéer. Den är en opartisk och oberoende publication som syftar till att tjäna Bhutans nationella intressen genom att stimulera diskussioner om policyfrågor.

Läs mer     www.drukjournal.bt

Hotet från smältande glaciärer

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Här finns en möjlighet att titta på en dokumentär, gjord av Henk de Jong, Tshering Gyeltshen och Peter Jan van der Burgh i 2012, om hotet från smältande glaciärsjöar i Bhutan. Filmen har vunnit Best ICIMOD Mountain Film Award i Katmandu International Mountain Film Festival 2013. Speltiden är ca 40 minuter.

https://vimeo.com/139562075

Stockholm Film Festival

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

För första gången finns en bhutanesisk film med på Stockholms filmfestival.  Veterligen bara andra gången en bhutanesisk film spelats offentligt i Sverige – Khyentse Norbus the ”The Cup – Fotboll för Buddha” gick på Zita Folkets Bio år 2000.  Han har därefter gjort Travellers and Magicians (2003) och Vara – A Blessing (2013).

Nu gäller det hans fjärde film Hema Hema: Sing Me A Song While I Wait.

Den visas 9/11, 14/11 och 19/11.

Se www.stockholmfilmfestival.se/sv/festival/2016/film/hema_hema