Den nya Ö-V huvudvägen

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

.

Statsministern Tshering Tobgay sade att breddningsarbetena längs den öst-västliga huvudvägen ligger före planerna och att arbetet kommer att färdigställas omkring mitten av 2018. Han tillade att den Nu 7 B vägen, när den är färdig, blir en prisad tillgång för hela landet. Statsministern nyligen inspekterade  arbetet på vägen som sammanbinder Trashigang and Yadi i Monggar.

pm-roadinspection

För att informera sig om det pågående breddningsarbetet längs den 500 kilometer långa huvudvägen, Premiärministern och Minister for Works and Human Settlement, Dorji Choden flög med helikopter från Thimphu. DANTAK tjänstemän presenterade planerna för arbetet och informerade om dagsläget. Premiärministern, Lyonpo Dorji Choden sade att på grund av att vägarbetet handlar om stora stenblock och svår terräng  är de tekniska utmaningarna stora. ”Med undantag för en eller två, är alla de inblandade entreprenörerna långt före schemat.” För närvarande arbetar flera än 40 entreprenörer på vägen. När arbetet är klart  förväntas resan med bil mellan Trashigang från Thimphu ta 10 timmar.

pm-roadinspection-1-1

Den indiska regeringen finansierar breddningen av vägen

Andra omgång LG valen historisk

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Andra distrikts- och lokalvalen (LG) historiska

Två kvinnor har valts till gups

Deltagandet vid de nyss genomförda distrikts- och lokalvalen var 55,8 procent, vilket är en liten minskning från 56,23 procent vid de första LG valen.

I sitt tal vid den eftervals presskonferensen i Thimphu sade valkommissionären, Chögyal Dago Rigdzin, att deltagandet var ett bra resultat. ”Resultatet beträffande val av kvinnliga kandidater är också en framgång”.

Cirka 11 procent av det totala antalet valda kandidater är kvinnor. I hela landet röstade 224 460 av de 402 149 registrerade väljarna. Valkommissionären beskrev valet som historiskt. ”Trots vissa problem, gick valet smidigt till med aktivt deltagande av väljarna”, sade han.

Namnen på alla valda kandidater lästes upp i närvaro av mediepersonal och valförrättare. Totalt har 1 423 kandidater valts till gup, mangmi och gewog tshogpa, thrompon, thromde tshogpas och thromde ngotshabs. Av dessa hade 432 tidigare haft valbara platser inom förvaltningarna.

Valen genomfördes i totalt 1 477 valkretsar, men inga hölls i 41 chiwogs på grund av brist på kandidater. I Gasa, Mongar och Pemagatshel fanns inga thromde ngotshab kandidater.

 

 

Mobiltelefoni i Bhutan

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Vid juni i år, hade nästan 690 000 personer tecknat ett mobilabonnemang, vilket betyder att Bhutan närmar sig ett 100-ig tillgång till mobiltelefoner. Statistiken från Bhutan InfoComm och Media Authority (BICMA) visar att antalet mobiltelefonabonnenter ökade med nästan 10 000 per år. De första mobiltelefonerna började användas i Bhutan år 2003 och då fanns bara cirka 2 255 användare. Nu äger, nästan alla i landet en mobiltelefon.

 

BICMA Kommunikationschef, Wangay Dorji, sade att inledningsvis använde man 2G-teknologi, som tillät endast två funktioner; textmeddelanden och samtal. Efter lanseringen av 3G-tjänster under 2008, samt utvecklingen av mobiltelefoner, har situationen förändrats: vi har gått från vanliga mobiltelefoner till smartphones med flera funktioner. Han tillade att digitaltekniken har gjort det möjligt för användare att dra nytta av internet.

1999 fick Bhutan tillgång till Internet med dial-up tjänster som hade smal bandbredd och låg hastighet. Då kunde man ibland få vänta timmar för att bli uppkopplad till Internet men nu, i takt med utvecklingen inom teknologin, har situationen förändrats. Dessutom har konkurrensen lett till en flyttning från smalband Internet till bredband Internet. I dag finns mer än 500 000 Internet abonnenter

 

Sonam Pem , Thimphu