Uppkoppling to APIS

Ian Brook ‹ Föregående · Nästa ›

Bhutan kommer att kopplas till Asia-Pacific Information Superhighway (APIS) för att förbättra Internet anslutning i landet. För närvarande är det FN:s Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet (ESCAP,Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific ) som arbetar med att identifiera den felande länken mellan de 62 medlemsländerna.

”Bhutan, är en inlandsstat och därför beroende av anslutning till grannländerna och, i många fall, lider inlandsländer av höga internet transit kostnader,” sade Atsuko Okuda från FN:s ESCAP. Hon tillade att ”genom att arbeta med grannländer, finns det en möjlighet att hålla ner kostnaderna samtidigt som vi rekommenderar också vissa strategier och åtgärder som också kan minska kostnaderna samt utöka tillgången till internet på landsbygden”.

En forskargrupp fann att miljontals människor i regionen har dålig tillgång till internet.